Sifat Ikhlas, Syaikh Abbas al-Qummi Ra..

Sebahagian kisah hidup Syaikh Abbas al-Qummi Ra..


Pada suatu hari ia berkata kepada puteranya: “Setelah aku merampungkan menulis kitab Manâzilul Akhirah (Peringkat-peringkat Hari Akhirat) dan mencetaknya, aku pergi mengunjungi kota suci Qum.

Di sana aku melihat kitabku itu sampai di tangan Syaikh Abdul Razak dimana beliau senantiasa memberikan nasihat kepada masyarakat di Haram Sayidah Maksumah As setiap sebelum shalat Dzuhur.

Ayahku, Muhammad Ridha, yang termasuk murid Syaikh Abdul Razaak hadir pula ketika itu. Syaikh Abdul Razak membuka kitab Manâzilul Akhirah-ku tersebut kemudian membacakannya di hadapan hadirin.

Suatu hari ayahku datang ke rumahku dan berkata kepadaku: “Wahai Syaikh Abbas seandainya saja engkau seperti Syaikh Abdul Razak yang senantiasa naik ke atas mimbar dan membacakan kitab ini?“. Ketika itu aku diam dan tidak memberikan jawaban bahwa kitab tersebut sebenarnya adalah kitabku. Tapi aku berkata kepada ayahku: “Wahai ayahku berdoalah untukku semoga Allah Swt memberikan taufik untuk hal itu”.


sumber : 50 Durus Fil Akhlâk; Syaikh Abbas al-Qummi Ra.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...