SYIAH bukan daripada jalur al-quran dan as-sunnah

SYIAH merupakan satu kelompok yang hampir kepada asas islam, namun secara langsung SYIAH BUKAN ISLAM, kerana asas-asas SYIAH bertentangan dengan jalur as-sunnah dan al-quran.

Malahan SYIAH telah menolak mushaf Al-Quran yang disepakati oleh jemaah islam (mushaf utsmani). Dengan mendakwa bahawa berlaku penyelewangan oleh para sahabat semasa pengumpulan Al-Quran. Oleh itu, seorang ulama syiah yang bernama  Al-Haji Mirza Hussain bin Muhammah Taqie An-nuri At-tabrasi, telah mengarang sebuah kitab yang diberi nama "Kata pemutus untuk membuktikan berlaku penyelewengan Kitab Suci Tuhan" di dalam kitab tersebut, ulama syiah berkenaan telah mengumpulkan beratus-ratus nas dan text tulisan serta pendapat para alim ulama dan mujtahid syiah dari berbagai zaman mengatakan bahawa kitab suci Al-Quran telah terlibat dengan penambahan dan pengurangan.

Di antara hujah yang dikemukan oleh At-Tabrasi mengenai berlakunya pindaan ke atas Kitab Suci Al-Quran itu ialah huraiannya di dalam halaman 180 kitab berkenaan dalam mana beliau telah mengemukakan suatu surah yang selalu disebut-sebut oleh orang syiah sebagai surah Al-Wilaayah.

Selain itu, SYIAH memiliki sebuah kitab hadis, yang mereka anggap setaraf dengan kitab hadis shahih Al-Bukhari, yang dikenali sebagai kitab hadis Al-Kaa-Fi.

SYIAH ini terkenal dengan sifat At-Taqiyyah (tipu muslihat), sebab itu lah tidak ada persefahaman yang dicapai dengan SYIAH. sifat ini dijadikan sebagai suatu kepercayaan dan pegangan hidup beragama yang membolehkan mereka menunjukkan sikap lahir yang berlainan daripada apa sebenarnya terpendam didalam hati dan jiwa mereka.

Hal ini, dapat kita lihat apabila mereka sendiri tidak mengikut imam yang mereka utamakan yaitu Sayyidina Ali kw. Sayyidina Ali kw merupakan khalifah umat islam selepas sayyidina Usman, bermaksud disini, pengumpulan Al-Quran berlaku semasa beliau belum lagi menjadi ketua pemimpin umat islam. Kesimpulannya, jikalaulah benar bahawa Al-Quran yang dikumpul oleh sayyidina usman itu berlaku dan terdapat penyelewengan dan pembohongan. Sudah pasti, sayyidina Ali akan menentangnya dan akan menghapuskannya disaat beliau menjadi khalifah. Terbukti disini, bahawa para ulama syiah lah yang melampaui batas.

Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar merupakan sahabat kanan Rasulullah SAW, yakni sahabat yang paling rapat dengan baginda, selain itu. Sayyidina Abu Bakar merupaka sahabat yang terawal memeluk islam dan beliau dikenali sebagai as-siddiq, kerana beliau membenarkan kata-kata Rasululullah semasa awal kerasulan sehinggalah baginda wafat. Dan beliau adalah khalifah umat islam selepas kewafatan rasulullah saw. Sayyidina Umar juga sama seperti Sayyidina Abu Bakar, sehingga rasulullah saw bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syabiib : Telah menceritakan kepada kami Al-Muqri’, dari Haiwah bin Syuraih, dari Bakr bin ‘Amru, dari Misyrah bin Haa’aan, dari ‘Uqbah bin ‘Aamir, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Seandainya setelahku ada nabi, niscaya ia adalah ‘Umar bin Al-Khaththaab” [As-Sunan, no. 3686].

Dan beliau merupakan khalifah ketiga selepas kewafatan baginda rasulullah SAW.

Namun, SYIAH MENGHINA sahabat ini. malah mengutuk 2 khalifah ini. Mereka memanggil 2 khalifah ini dengan panggilan "Al-Jibt" ataupun "Syaitan" dan taghut. Malah ulama mereka berkata bahawa sesiapa yang menghormati dan mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar & Sayyidina Umar sebagai pemimpin dan pemerintah yang sah bagi kaum muslimin, maka dia adalah seorang Naasib yang memusuhi kaum keluarga Rasulullah SAW.

Lihatlah betap teruknya mereka ini, dengan berlandaskan nafsu berkata sedemikian, sedangkan 2 sahabat ini merupakan manusia yang paling rapat dengan baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memuliakan mereka. Mereka ini merupakan orang mukminin. Orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Bagaimana mereka ini boleh mengeluarkan perkataan sedemikian sedangkan Rasulullah SAW tidak bercakap mengenainya?. Inilah dia SYIAH!

Mereka ini mendakwa sebagai pencinta keluarga rasulullah SAW. Tetapi mereka ini melanggar suruhan Rasulullah SAW sendiri.

Rasulullah SAW telah berpesan,
Dari Thabit bin Dhahhak ra meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW bersabda : Melaknat seorang mukmin seperti menumpahkan darah. (Hr muslim).

Terdapat banyak pegangan-pegangan SYIAH yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Disini saya hanya memberi keutaman kepada hal mengenai mereka SYIAH melaknat para sahabat.
Sebagai seorang muslim maka ini adalah tanggungjawab saya untuk membela saudara muslim saya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah sauadara muslim saya.

Dari Abu Darda ra meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda :" Barangsiapa yang memelihara kehormatan saudara muslimnya dengan membelanya, menjadi tanggungjawab Allah Taala untuk menghalang dia daripada api neraka jahanam pada hari kiamat kelak . (Hr Musnad Ahmad.)

Dari Muas bin Anas Juhani ra meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda :" Barangsiapa menghalang kehormatan saudaranya yang muslim daripada kejahatan orang munafik, Pada hari kiamat nanti Allah akan mengutuskan seorang malaikat untuk menjaga dirinya daripada api neraka. Dan barangsiapa menjatuhkan nama baik orang islam dan dia akan ditangkap ketika melintasi titian sirat, sehinggalah dia membersihkan segala tuduhannya. "(Hr Abu Daud)

Cukuplah dua hadis ini, untuk orang-orang islam, dan terutamanya SYIAH. wahai SYIAH sesungguhnya, semua orang islam wajib mencintai Rasulullah saw dan keluarganya. tidak tertumpu kepada satu golongan sahaja.

Sentiasalah berdoa kepada Allah SWT agar diberi petunjuk, dan pergilah menuntut ilmu kepada para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-sunnah.


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...