Ahlul Hadith.


Sahabat Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم yang paling banyak meriwayatkan hadits:

Abu Hurairah- 5374 hadits

Ibnu Umar- 2630 hadits

Anas bin Malik- 2286 hadits

Aisyah- 2210 hadits

Ibnu ‘Abbas 1660- hadits

Jabir bin ‘Abdullah- 1540 hadits

Abu Sa'id Al-Khudri- 1170 hadits

Ibnu Mas'ud- 848 hadits

Ibnu 'Amr bin Ash- 700 hadits

Abu Dzarr Al- Ghifari- 281 hadits

Abu Darda'- 179 hadits


Hadith ditakrifkan sebagai perkataan, perbuatan, ketetapan (akuan), sifat (sama ada jasmani atau pun rohani) dan hal-ehwal Rasulullah s.a.w (sebelum atau selepas menjadi Rasul).


Baginda s.a.w. bersabda:

إذا حدّثـتكم حديثا، فلا تزيدن علي

Maksudnya: Bila aku sabdakan kepadamu sebuah hadith maka janganlah kamu menambahnya ke atasku. (Muslim)

Sumber: Talqih fahum ahli al-atsar karya Ibn Jauzi.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...