Tanggungjawab Menyampaikan Dakwah Kepada Non Muslim.

Allah SWT berfirman,

"Katakanlah : "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah" Jika mereka berpaling Maka katakanlah kepada mereka : "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah) ..Ali imran :64.

Ayat ini dimulakan oleh Allah SWT dengan perkataan (Qul) yang membawa erti katakan atau beritahu mereka. Nabi Muhammad saw diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajak orang-orang ahli kitab iaitu Kristian dan Yahudi agar bersama-sama mentauhidkan Allah SWT dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdakwah kepada ahli kitab agar mereka menerima islam berdasarkan ayat ini. Maka setelah kewafatan baginda kewajipan ini tetap berlaku ke atas setiap individu muslim untuk menyampaikan dakwah islam terhadap umat kristian dan yahudi.

Antara ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar menyampaikan ajaran islam kepada non muslim, antaranya :

"Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampui batas dalam agamamu. dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan ) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul Nya dan janganlah kamu mengatakan : "( Tuhan itu) tiga", berhentilah (daripada ucapan itu). (itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya, cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

An nisa :171.

Ayat ini jelas mengajak umat kristian agar tidak mempercayai konsep triniti dan tidak mempertuhankan Nabi Isa AS. Siapakah yang akan menyampaikan isi kandungan ayat ini kepada mereka kalau bukan kita umat islam kerana mereka sekali-kali tidak akan membuka Al-Quran.

Untuk melaksanakan kewajipan yang terkandung di dalam ayat-ayat di atas, seorang pendakwah memerlukan ilmu tentang islam dan sedikit sebanyak pengetahuan tentang agama kristian.

"Siapakah yang lebih baik perkataanya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata: "Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?."

Fussilat : 33.

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka [1154], dan katakanlah : "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepadamu ; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri."

Al ankabut : 46.

[1154]. yang dimaksudkan dengan orang-orang yang zalim ialah : orang -orang yang setelahh diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...