Menjaga ketaqwaan kepada Allah.. Wasiat Rasulullah saw.

Dari Abu Najih Irbadh bin Sariyah Rodhiallohu`anhu dia berkata,

"Rasulullah saw pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan, kerana itu berilah kami nasihat.".Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketaqwaan kepada Allah `azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak habsyi. Kerana orang-orang yang hidup sesudahku akan melihat berbagai perselisihan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Khulafar Rasyidin yang diberi petunjuk (Allah). Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah ajaran-ajaran baru (dalam agama) kerana semua bid`ah adalah sesat."

(Hr .Abu Dawud dan Tirmizi, ia berkata, Hadits ini hasan shahih).
Mendengar dan taat.

mendengar dan taat sama dengan bai`at. Bai`at kepada penguasa muslim yang sah hukumnya wajib. Kewajiban di sini selama bukan dalam kemaksiatan. Yaitu dalam hal-hal yang mubah/harus . Kerana kalau imam memerintahkan sesuatu yang wajib maka hakikatnya adalah mendengar dan taat kepada Allah. Dengan demikian perintah imam terbahagi dalam tiga bentuk yaitu :

1) Perintah tersebut merupakan kewajiban syar`i, maka ketaatan disini merupakan ketaatan kepada Allah.

2)Perintah tersebut sesuatu yang muqabah maka wajib ditaati kerana ini merupakan haknya.

3)Perintah tersebut merupakan kemaksiatan maka tidak boleh ditaati.


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...