Harta pusaka Ketua pemimpin kita. (Nabi Muhammad saw)

Walaupun Nabi Muhammad saw adalah rasulullah dan manusia pilihan Allah swt. Namun Allah swt telah memerintahkan kita untuk mengikuti cara Rasulullah saw dalam semua aspek. Even kita ni manusia yang biasa namun kita wajib juga mengikuti Rasulullah saw.

Ikut kemampuan dan perlu diusahakanlah, kita usahakan dengan bersungguh-sungguh, kerana benda baik ni tidak datang bergolek depan mata. Perlu kita usahakan, dan kesungguhan kita dalam mengusahakan mengikuti sunnah Rasulullah saw yang akan jadi pengukur sejauh mana keimanan kita kepada para Rasul.

Inilah bentuk ujian kepada umat akhir zaman, dimana seluruh umat perlu mengamalkan sunnah rasulullah saw, yang diamal bertentangan atau bukan sunnah rasulullah saw @ khulafa ar-rasyidin maka ia dipangil Bidaah.

Dalam memahami bidaah pula kita perlu berbincang dengan ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti Syeikh Nuruddin al-banjari. terdapat video beliau yang menerangkan tentang Bidaah.

Disini saya hanya nyatakan 2 hadis mengenai harta pusaka Rasulullah saw. Yang disalin dari kitab Shamail Tirmidih.

Hadith 1.

Amr Bin Harith ra , abang kepada Ummul Mu`minin Juwairiyyah ra berkata bahawa harta peninggalan Rasulullah saw cuma berupa alat senjata. Seekor baghal tunggangan dan sedikit tanah yang Baginda telah istiharkan sebagai sadaqah. (Sahih Bukhari & Sunan Nasai.)

Ulasan (Shaikhul hadith hadzrat maulana muhammad zakariyya kandhalawi rahmatullah alaihi)

Oleh kerana ia telah diistihar sadaqah maka mereka tidak lagi terikat dengan hukum harta pusaka. Pakaian Baginda tidak disebut kerana nilainya tidak seberapa.

Hadith 2.

Aishah ra berkata, "Rasulullah saw tidak meninggalkan Dinar dan Dirham mahupun kambing atau unta. Perawi (hadith ini Zir Bin Hubaisy) berkata daku tidak pasti samada beliau ada menyebut hamba lelaki atau hamba perempuan." (Shahih Muslim,Sunan Abu Daud & Nasai)

Ulasan (Shaikhul hadith hadzrat maulana muhammad zakariyya kandhalawi rahmatullah alaihi)

Salah seorang dalam rangkaian perawi ini ragu adakah Rasulullah saw ucap perkataan tadi atau tidak. Maka ianya disebut disini. Di dalam riwayat yang lain ada disebut bahawa baginda tidak meninggalkan hamba lelaki atau perempuan.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...