Kesempurnaan Akal Fikiran Rasulullah SAWKESEMPURNAAN AKAL FIKIRAN NABI SAW

Akal yang sempurna, adalah pokok pangkal segala sifat terpuji dan pendoroang kepada tingkah laku yang terpuji dan pendorong kepada tingkah laku yang terarh, dengan petunjuk akal, dapat dibezakan antara yang baik dan yang buruk, serta membawa seorang mencapai sesuatu yang lebih utama. Sebagaimana kisahmasuknya Khalid bin walid ke dalam agama islam, tatkala ia dating menghadap nabu saw setelah ia mengucapkan salam, berkata : yaa rasulullah, aku menyasikkan bahawa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusannya, nabi lalu mempersilakannya masuk dan duduk, kemudian nabi berkata kepadanya; segala puji bagi allah yang telah member petunjuk kepadamu, memang aku melihat engkau seorang yang berakal sihat, maka aku harap kiranya akal itu tidak akan membawamu melainkan kepada segala baik.

                At- Thabarani Meriwayatkan dari Gurrah Bin Hurairah bahawa tatkala Khalid datang menghadap Nabi Muhammad Saw berkata kepadanya : Kami yang selama ini: menyembah berhala sebagai tuhan, berseru memanggilnya namun benda itu mati, tidak sanggup menjawab, dan kami mencuba meminta daripadanya, akan tetapi tidak pernah ia memberi sesuatu kepada kami, lalu Allah memberi petunjuk dan hidayatNya, kami sekarang menyembah hanya kepada Allah semata -mata, maka Nabi menyambut dengan sabdanya: Bahagia benar siapa yang dikurniakan akal oleh Tuhan.

Dan bahawa akal fikiran Nabi Muhammad Saw telah mencapai puncak kesempurnaan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun juga, sebagai nikmat kurnia Tuhan kepadanya hal itu telah ditegaskan oleh Allah dalam Firmannya :
Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu,(Muhammad) sekali- kali bukan orang gila.
 (Al-Quran surah Al-Qalam 1-2)

Ertinya engkau wahai Rasulullah, akal fikiranmu berada di tingkat yang tertinggi, tuhan yang bersumpah dengan Nun, yang bererti limpahan kurnia ilahi, dan bersumpah lagi dengan Al-Qalam, pena yang berada di alam tertinggi, dan pernah suaranya didengar oleh nabi, tatkala menuliskan segala sesuatu, yang ada, yang sedang, dan yang akan terjadi, Allah bersumpah dengan makhluk- makhluk yang agung itu, untuk menegaskan kelas dan cerdas akal fikiran Nabi Saw dan bahawa baginda jauh daripada sifat hilang atau kekurangan akal.

                Dia adalah yang berakal sempurna, berilmu yang luas, betapa tidak bukanlah Allah memberikan kepadanya nikmat dan kurnia kenabian dan kerasulan, dan kepadanya Al-Quran wahyu ilahi yang penuh berisi segala ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diemban melainkan oleh yang dikurnai tuhan sesempurna- sempurna akal dan fikiran.

Oleh kerana ia bukan seorang yang kehilangan atau kekurangan akal fikiran, ayat itu dengan tegas dan jelas membantah apa yang dituduhkan oleh lawan- lawanya, yang kafir dan ingkar kepadanya, kerana sungguh tidak logik dan tidak dapat digambarkan, bahawa seorang yang datang membawa Al-Quran yang penuh berisi Hikmat, Ilmu, dan pengetahuan itu sedang ia sendiri tidak berakal dan berfikir sempurna.

Waheb bin muhabbih, seorang tabi`in, dan dari padanya, Al-Bukhari dan Muslim, juga menerima riwayat beberapa hadis, bahawa ia berkata : aku telah membaca tujuh puluh satu kitab, yang diturunkan Allah dahulu kepada para nabiNya, dalam semuanya, aku dapati bahawa perbandingan akal fikiran yang dikurniakan Allah kepada manusia, dengan akal fikiran Muhammad S.A.W, ibarat sebutir dibandignkan dengan pasir- pasir yang ada di dunia ini, demikianlah yang tersebut dalam Syarhul Mawahib.

Dan kesempurnaan akal Nabi Saw serta pandangan yang jauh, jelas terlihat, dalam sikapnya menghadapi masyarakat sekelilingnya, yang tengah dilanda kemelut jahiliah dalam semua segi kehidupannya, akal manusia yang telah sesat itu, tidak mudah diubah menjadi akal budi yang lurus, benar, dan sihat, untuk itu memerlukan seorang pimpinan yang berpandangan jauh, berfikiran jernih, dan tidak ragu lagi bahawa ajaran yang ditegakkan oleh baginda itu, bersumberkan wahyu Tuhan seru sekalian alam, akan tetapi ajaran tuhan itu mencukupi akal fikiran yang cemerlang, dan sudah disempurnakan secara khusus bagi yang mengembangkan tugas berat itu.

Kesempurnaan akal Nabi Saw juga terlihat, pada cara baginda berdialog dengan penyembah- penyembah berhala, dan dalih- dalih mantap yang dikemukakan terhadap golongan Yahudi dan Nasrani, yang tidak terbantahkan dan tak sanggup disangkal atau dingkari.

Demikian juga akal fikiran baginda, terbukti kesempurnaannya dalam cara pengarahannya kepada pemuda yang datang, meminta izin agar ia diperkenankan melakukan zina atau perbuatan terlarang, Nabi Saw lalu bertanya kepadanya, sukakah perbuatan keji itu dilakukan orang terhadap ibumu? Atau terhadap saudara perempuanmu? Atau puterimu sendiri? Pemuda itu menjawab tegas tidak, demikian juga setiap orang tidak ada yang menyukai perbuatan itu dilakukan terhadap keluarganya, sambung Nabi Saw menjelaskan, maka timbullah kesedaran dan keinsafan dalam hati pemuda itu, kemudian ia berkata: Saksikanlah ya Rasulullah, bahawa aku benar- benar bertaubat, dari perbuatan durjana itu!

Dan kesempurnaan akal fikiran Nabi Saw tampak juga dalam mengambil sesuatu keputusan secara tepat dan bijaksana, seperti yang terjadi ketika suku Quraisy terlibat dalam pertentangan dan saling sengketa, tentang siapakah yang berhak melatakkan hajar aswad ke tempatnya semula di ka`bah Baitullah?

Hubairah bin waheb menceritakan peristiwa itu sebagai berikut : setelah suku Quraisy, selesai memugar Ka`Bah, maka timbullah perselisihan siapakah yang paling layak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula? Setiap kabilah dan setiap kelompok sama mengingininya, kerana hal itu dipandang sebagai kehormatan dan kemulian yang tiada taranya, sehingga terjadi persahabatan dan pertentangan yang sengit, bahkan suasana semakin panas, dan mengarah kepada suatu pertumpuhan darah dan perang saudara, dengan segala akibatnya yang menyedihkan, suasana yang semakin lama semakin tegang itu, berlangsung empat atau lima hari, kemudian mereka bermusyawarah di Masjid Al Haram, dan bersepakat bulat, memutuskan : Bahawa siapapun yang datang pertama kali dan memasuki masjid hari itu dialah yang akan diserahkan untuk memutus perkara yang pelik itu, dan semuanya sama berikrar dan berjanji, akan mematuhi keputusan itu, secara kebetulan Nabi Saw lah yang pertama datang dan masuk pintu masjid hari itu, maka semua merasa gembira, dan serentak berkata : Tepat sekali dialah seorang yang jujur (Al-amien), kita semua akan menerima dengan senang hati, segala keputusan yang akan diambilnya, maka Nabi Saw mengambil sehelai serban yang dibentang dan meminta agar setiap ketua kabilah, memegang hujung serban yang telah terbentang itu, dimana Hajar Aswad sudah diletakkam di atas rentangan serban, kemudian serban itu diangkat  bersama-sama, setelah sampai dekat tempatnya semula, maka baginda sendiri meletakkannya, dengan keputusan yang bijaksana itu, maka kemulut yang nyaris membawa kemusnahan dan pergaduhan itu dapat diselesaikan, memutuskan semua pihak yang berselisih, dan diterima dengan perasaan lega.Kami merinduimu YA RASULULLAH
di adaptasi dan sumber dari kitab Insan Kamil (Muhammad SAW) karangan As-sayyid muhammad alwy al-maliki.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...