Keharusan Menjaga Solat


Keharusan menjaga solat lima waktu dan mengimani kewajipannya.

94. Dari Abu Hurairah, ia berkata : “saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Bagaimana pendapat kamu sekelian sekiranya sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang diantara kamu, ia mandi setiap hari di sungai itu lima kali. Apakah masih akan tersisa kotoran pada dirinya ?” mereka menjawab: “Tidak.” Lalu sabdanya: “Begitu pula perumpamaan solat lima kali, Allah menghapuskan segala dosa- dosanya dengan solat- solatnya itu.”
(Hr : Bukhari Dan Muslim).

Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadith Utsman, begitu juga Muslim meriwayatkan hadith semakna dengan ini dari Jabir.

Penjelasan:
Orang yang mengerjakan solat wajib yang lima bererti dia telah membersihkan dirinya dari dosa- dosanya antara dua masa solat. Dengan demikian solat wajib yang lima yang setiap hari dilakukan oleh seorang muslim menjadi alat penebus dosa yang bersangkutan

Rujukkan : At-Targheib Wat-Tarhieb (galakan dan gesaan) , pedoman bertaqarrub kepada allah. Jilid 1. Karangan :Al Imam Hafiz Al-Mundziri. Terjemahan: Drs.M.Thalib. Penerbit : Darul Nu`Man.

Tambahan.
Betapa besarnya kurnia Allah Swt terhadap hamba-hambaNYA yang melaksanakan solat lima waktu seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Sehingga solat di ibaratkan sebatang sungai yang mengalir sehingga membersihkan segala kotoran. Maka apakah lagi, hal/ perbuatan yang ada setanding solat ini?. Namun kita masih berlengah- lengah untuk melaksanakan solat, sebab itu kehidupan kita bertambah dhaif dan sarat oleh kemurangan dan kegagalan. Tambahan Iman semakin terkikis.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...