Warkah Cinta

Assalamu'alaikum warahmatuLlah
Di bawah ini ada surat cinta buat kita semua.
Semoga kita bisa lebih menghargai cintaNya ..

" Hamba-Ku menyombongkan diri terhadap-Ku
padahal Akulah yang melindungi mereka di tempat tidur mereka Antara-Ku dan
jin serta manusia terjadi berita besar :

bahwa Aku yang telah menciptakan mereka
namun yang disembah adalah selainKu

Aku yang memberi rezeki, namun selain-Ku yang disyukuri
Kebaikan-Ku senantiasa turun kepada hamba-Ku,
tapi kejahatan mereka yang naik kepada-KuAku mencintai mereka dengan memberi ni'mat2 Ku
sedangkan Aku tiada membutuhkan mereka
mereka memancing kemurkaan-Ku dengan
berbagai kemaksiatan padahal mereka adalah
yang paling butuh kepada-Ku

Siapa-siapa yang datang kepada-Ku,
akan Kujemput ia dari kejauhan

Siapa-siapa yang berpaling dari-Ku,
maka Aku akan memanggilnya dari kejauhan

Siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu demi Aku,
Aku berikan padanya, lebih dari cukup

Siapa-siapa yang menginginkan keridhaan-Ku,
Aku pun akan menginginkan apa-apa yang dingininya

Siapa-siapa yang bertindak dengan mengandalkan
kekuatan-Ku, maka akan Kulunakkan besi baginya

Orang yang mengerjakan maksiat, tidak akan
Kubuat mereka berputus asa dari rahmat-Ku

Jika mereka bertaubat kepada-Ku, maka Aku akan
menjadi kekasih mereka, sebab Aku mencintai
orang yang bertaubat dan mensucikan diri
 
Jika mereka tidak bertaubat kepadaku,
maka Aku akan menjadi tabib bagi mereka, Aku
berikan cobaan untuk membersihkan
mereka dari berbagai aib

Dan siapa-siapa yang lebih mementingkanKu dari
selain-Ku, maka Aku akan lebih
mementingkannya dari orang lain

Satu kebaikan di sisi-Ku adalah senilai sepuluh kali
lipat yang sepertinya, hingga tujuh ratus kali lipat,
hingga kelipatan yang sangat banyak
Sedangkan kejahatan di sisi-Ku, adalah bernilai
satu Maka jika ia telah menyesal dan
memohon ampun, Aku pun mengampuninya
Aku mensyukuri amal kebaikan yang sedikit,
dan mengampuni banyak kesalahan-kesalahan

Kasih sayang-Ku mendahului murka-Ku
Sifat penyantun-Ku mendahului keputusan-Ku
menjatuhkan sanksi
Pemberian maaf-Ku lebih mendahului siksa-KU
Aku lebih pengasih kepada hamba-hamba-Ku,
daripada kasih sayang ibu kepada anaknya... "

(hadist qudsi dari buku "Menggapai Manisnya Iman-Butir ma'rifatuLlah
Ibnul Qayyim Al-jauziyah" oleh Syaikh Shaleh Syadi - tidak disebutkan
perawinya )
Wassalamu'alaikum
"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...