Kelebihan Umat Muhammad S.A.W

Kelebihan Umat Muhammad S.A.W

Abu Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dan muqatil bin sulaiman berkata:
Nabi Musa a.s bermunujat: ya Rabbi, aku mendapatkan dalam alwaah , ada suatu umat yang dapat memberi syafaat dan akan diterima syafaat mereka. Jadikanlah mereka umatku?
Jawab ALLAH : Mereka umat Muhammad S.a.w

Ya Rabbi, aku dapatkan juga umat yang tebusan dosa mereka cukup dengan sembahyang lima waktu, jadikanlah mereka umatku.
Jawab ALLAH : Mereka umat Muhammad S.a.w

Ya Rabbi, aku dapatkan juga ada umat yang akan membasmi kesesatan sehingga mereka akan membunuh Dajjal yang bermata sebelah, jadikanlah mereka umatku.
 Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w

Ya Rabbi, juga aku dapatkan ada umat yang kesucian mereka dengan air dan tanah. Jadikanlah mereka umatku.
 Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w


Ya Rabbi, juga aku dapatkan ada umat yang boleh menerima sedekah dan memakannya, padahal umat-umat yang dahulu harus dibakar dengan api. Jadikan mereka umatku.
 Dijawab : Mereka Umat Muhammad S.a.w


Ya Rabbi, juga aku dapatkan ada umat yang bila seorang niat akan berbuat kebaikan dan tidak jadi berbuat dicatat hasanah (kebaikan), lalu bila dikerjakan ditulis sepuluh hasanah, dan dapat dilipat gandakan hingga tujuh ratus lebih, dan bila niat kejahatan tidak ditulis, dan jika dikerjakan kejahatan itu ditulis hanya satu. Jadikanlah mereka umatku.
 Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w


Ya Rabbi, juga aku dapatkan ada umat yang tujuh puluh ribu orang dan mereka masuk syurga tanpa hisab. Jadikanlah mereka umatku.
 Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w

Mamar meriwayatkan dari qatadah sama seperti ini tetapi dengan tambahan:

Ya Rabbi, aku juga mengetahui akan suatu umat yang mereka merupakan sebaik-baik umat kerena mereka melakukan amar makruf dan nahi munkar, jadikanlah mereka umatku.
Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w

Ya Rabbi, juga aku dapatkan ada umat yang terakhir masanya, tetapi terdahulu di hari kiamat, jadikan mereka umatku.
Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w

Ya Rabbi, juga aku dapatkan ada umat yang kitab Allah itu di dalam dada mereka (Hafal) tetapi mereka membacanya sambil melihat, jadikanlah mereka umatku.
Dijawab : Mereka umat Muhammad S.a.w

Sehingga Nabi Musa a.s ingin menjadi umat Muhammad S.a.w. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya: Ya Musa, Aku telah memilih engkau dan semua manusia untuk menerima risalah-Ku dan firman-Ku maka terimalah apa yang Aku berikan kepadamu, dan jadilah dari golongan orang-orang.
(Dan dari kaum Musa ada orang-orang yang umat kejalan yang haq, dan dengan haq itu mereka berlaku adil). Maka Nabi Musa a.s berpuas hati dengan jawapan Tuhan ini serta redha

(sumber 444 peringatan untuk umat Muhammad S.A.W.)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...